برج صبا

برج صبا
کارفرما: شرکت پارس سازه تامین
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران، خیابان افریقا، نبش بلوار صبا
مساحت: 2813 مترمربع
عنوان خدمات: مسابقه طراحی و تهیه طرح امکان سنجی
سال طراحی 1393