ساختمان اداری بیمه پاسارگاد – دامن افشار

ساختمان اداری بیمه پاسارگاد – دامن افشار
کارفرما: بیمه پاسارگاد
کاربری: اداری
موقعیت: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان دامن افشار
مساحت: 2034 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال 1394-1395