ساختمان اداری-تجاری زیتون

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران، شهرک والفجر
مساحت: 3300 مترمربع
عنوان خدمات: امکان‌سنجی
سال:1394