ساختمان اداری تجاری سبز

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری – تجاری
موقعیت: تهران، پاسداران شمالی، نرسیده به پارک نیاوران، خیابان تنگستان چهارم
مساحت: 8370 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی داخلی و طراحی نما
سال : 1395