ساختمان اداری عماد

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری
موقعیت: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی
مساحت: 453 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی فاز یک  و طراحی داخلی
سال :1395