ساختمان اداری پتروپارس ایران

کارفرما : شرکت پتروپارس ایران

کاربری:  اداری

موقعیت: تهران- شهرک والفجر

مساحت: 19000 متر مربع

تعداد طبقات: 8 طبقه  روی همکف

عنوان خدمات: اداری

سال: 1396