طرح امکان سنجی بانک تجارت

،ساختمان بانک تجارت-تقاطع همت و کردستان
کارفرما: بانک تجارت
کاربری: اداری- خدماتی
موقعیت: تهران تقاطع بزرگراه‌های کردستان و حکیم
مساحت: 580000
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال1393