ساختمان تجاری-مسکونی رسانه‌سرا

کارفرما: همراه اول
کاربری: مسکونی-تجاری
موقعیت: تهران، بزرگراه کردستان
مساحت: 5400 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی مرحله اول پروژه
سال1394