ساختمان تجاری- مسکونی منطقه 13

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: تجاری-مسکونی
موقعیت: تهران، نیروی هوایی
مساحت: 10252
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1394