ساختمان شهرداری منطقه6

کارفرما: شهرداری منطقه6
کاربری : اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، چهارراه ولیعصر، روبروی پارک شهر
مساحت: 3120مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال :1394