(ساختمان ناحیه 3 منطقه6 شهرداری تهران(میدان ولیعصر

کارفرما: شهرداری منطقه6
کاربری: اداری-تجاری-پارکینگ عمومی
موقعیت: تهران، بلوار کشاورز، حدفاصل میدان ولیعصر(عج) و خیابان فلسطین
مساحت: 3248 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1393