ساختمان چند منظوره میدان ونک

کارفرما: بخش خصوصی، ستاد اجرای فرمان امام
کاربری: اداری-تجاری وخدمات ایستگاهی
موقعیت: تهران، ضلع شمال‌غرب میدان ونک
مساحت: 18577 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی