طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی واحدهای تجاری مجتمع الماس کریمخان

کارفرما: اقای علی روحی
کاربری: تجاری
موقعیت: خیابان کریم خان-تهران
مساحت: واحدها با اندازه های متفاوت
عنوان خدمات: طراحی واجرای داخلی
سال :97