طراحی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

کارفرما: بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

مساحت زیر بنا: 8934

تعداد طبقات: 8 طبقه روی زمین- 5 طبقه زیر زمین

کاربری: اداری

موقیت: تهران- خیابان پسیان