طراحی نما مجموعه تجاری پارمیس

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: تجاری
موقعیت: تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی
مساحت:
عنوان خدمات: طراحی نما