طرح موضعی شهرک والفجر

کارفرما: شهرداری منطقه6
کاربری: مختلط
موقعیت: تهران، شمال غرب منطقه6، حدفاصل بزرگراه‌های چمران و کردستان
مساحت: 14000 مترمربع
عنوان خدمات: طرح موضعی
سال :1394