مجتمع اداری-تجاری ارمغان

مجتمع اداری-تجاری ارمغان
کارفرما: املاک کوثر
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان افریقا، نبش خیابان ارمغان غربی
مساحت:
عنوان خدمات : طرح امکان‌سنجی
سال: