مجتمع مسکونی پورداد

مجتمع مسکونی پورداد
کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: مسکونی
موقعیت: تهران، نیاوران، خیابان پورداد
مساحت: 2265 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1393