مجموعه اداری-تجاری ارسباران

مجموعه اداری- تجاری ارسباران
کارفرما: شرکت توسعه آینده پارس
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان شریعتی، خیابان عطاءالله
مساحت: 2274 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1395