مجموعه اداری-تجاری-اقامتی نیایش

کارفرما: شرکت نگین افق نیایش
کاربری: تجاری-اداری-اقامتی
موقعیت: تهران، بزرگراه نیایش، روبروی پارک ملت
مساحت: 14000 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی