مجموعه اداری-تجاری انقلاب

مجموعه اداری-تجاری انقلاب
کارفرما: جهادکشاورزی
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان کارگر جنوبی-نبش خیابان کاج
مساحت: 4360
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی