مجموعه اداری-تجاری ملاصدار

کارفرما: شرکت مهندسی نفت وگاز سپانیر
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شاد
مساحت: 2452 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی