مجموعه اداری-تجاری میرداماد-1

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری- تجاری
موقعیت: تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان کازرون و شمس
مساحت: 688 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1394