مجموعه اداری-تجاری میرداماد-2

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری- تجاری
موقعیت: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان کازرون
مساحت: 1020 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1394