مجموعه اداری-تجاری میرداماد

کارفرما : بخش خصوصی
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان ولیعصر(عج) نبش بلوار میرداماد
مساحت: 2800 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی