مجموعه اداری تجاری نیایش

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری : تجاری-اداری
موقعیت: تهران، بزرگراه نیایش، روبروی پارک ملت
مساحت: 8855 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی