مجموعه اداری-تجاری چهار‌راه ولیعصر

مجموعه اداری-تجاری چهار‌راه ولیعصر
کارفرما: شهرداری منطقه6
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران ، چهارراه ولیعصر
مساحت:  3100مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1394