مجموعه اداری-تجاری کبکانیان

کارفرما: شهرداری منطقه6
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان کبکانیان
مساحت: 1847 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال :1393