مجموعه تجاری- اداری برزیل غربی

مجموعه تجاری- اداری برزیل غربی
کارفرما: شهرداری منطقه3
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران، تقاطع بزرگراه همت و کردستان
مساحت: 3832
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی