مجموعه خدماتی شرکت تعاونی مسکن دخانیات

مجموعه خدماتی شرکت تعاونی مسکن دخانیات
کارفرما: تعاونی مسکن دخانیات
کاربری: تجاری-خدماتی-اقامتی
موقعیت: تهران، بزرگراه فتح، بلوار خلیج فارس
مساحت: 20231 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1394