مجموعه مسکونی قائم

کارفرما: شرکت توسعه آینده پارس
کاربری: مسکونی
موقعیت : تهران، بزرگراه ارتش، خیابان قائم
مساحت: 2732 متر مربع
عنوان خدمات: تهیه نقشه‌های مرحله اول و دوم
سال : 1394