مجموعه چند منظوره میدان ونک

کارفرما: ستاد اجرایی فرمان امام
شرکت های همکار: 5 design آمریکا ، شرکت رنسانس ترکیه
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی-پذیرایی
موقعیت: تهران، میدان ونک
مساحت: 18541 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی مرحله اول و دوم
سال1395