هتل بهزاد

کارفرما: شهرداری منطقه2
کاربری: تجاری-خدماتی-اقامتی
موقعیت: تهران، سعادت‌آباد، خیابان بهزاد
مساحت: 6140 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال 1395