کلینیک المپیا پارک الکمار

کلینیک المپیا پارک الکمار
کارفرما: المپیا پارک الکمار
کاربری: درمانی- خدماتی
موقعیت: آلکمار، آمستردام، هلند
مساحت: 1500 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی فاز یک
سال :1397